win10开机慢怎么解决?

2020-07-31 来源:金山毒霸电脑优化作者:电脑加速

win10电脑开机慢,win10电脑开机时间长,我们应该怎么解决呢?今天就和大家聊聊win10开机慢怎么解决!

win10开机慢怎么解决

一、电脑开机慢 毒霸开机加速

       下载金山毒霸,一键点击毒霸开机加速功能,为你提升电脑运行速度。    

       4开机加速           

       1.打开金山毒霸,在首页中点击【百宝箱】功能

 5电脑加速

 

        2.左栏选择【系统辅助】,点击【开机加速】

 6一键加速

     3.毒霸扫描后,点击【一键加速】即可

 7开机提速

   希望这篇文章有帮助到你,解决电脑开机慢等电脑加速问题,请持续关注金山毒霸官网!使用毒霸软件有任何问题?联系我们